Silkeborg 1846-1996
HISTORIE - NATUR - KULTUR
Du er her: Forsiden Skolerne Musik i skolen

SKOLERNE

Af fhv. skoleinspektør PALLE BUUS-HANSEN  Søndergadeskolens aula
  Søndergadeskolens aula blev i sin tid udsmykket af kunstneren Sikker Hansen. I dag er værket igen kommet til ære og værdighed i Center for Rytmisk Musik og Den Kreative Skoles aula. Foto 1995 © Lars Bay.

SKOLERNE - 11

MUSIK I SKOLEN

I 1970 var der ét fungerende skoleorkester, nemlig Skægkær Skoleorkester. I 1990 var der fire. At starte et orkester kræver mange kræfter og ressourcer, både i lærertimer og i penge til instrumenter. Skolen skal virkelig prioritere sagen højt. Ikke mindst kræver det den rigtige orkesterleder og nogle forældre, som vil være med til at holde liv i barnet. Hele byen har glæde af skolernes orkestre. De dukker op i bybilledet ved festlige lejligheder, på torvedage osv. Men størst fornøjelse har naturligvis orkestermedlemmerne, som oplever sammenspillets fryd.

Grundlaget er skolernes frivillige musikundervisning, hvor så mange børn som muligt får kendskab til et instrument og til sammenspil/sammensang. Der har i mange år været politisk vilje og penge til rådighed for den frivillige musikundervisning på den enkelte skole. En kommunal musikskole var i længere tid på politikernes ønskeseddel, men strandede i første omgang, da skolerne ønskede flest mulige ressourcer til den enkelte skoles brede musikarbejde.

Et forsøg med en central instrumentalundervisning måtte stoppe på grund af økonomien. Størst succes på området havde et af oplysningsforbundene, som en overgang havde en velfungerende musikskole for børn. I 1988 oprettedes Den Kreative Skole, som tilbyder børn undervisning i musisk-kreative fag. Den startede som et pilotprojekt under kulturudvalget og holdt til i lejede lokaler på Th. Langs Skoler. 1994 rykkede man ind i den totalt ombyggede Søndergadeskole sammen med Center for Rytmisk Musik og Bevægelse. Denne statsinstitution tilbyder en 4-årig musiklæreruddannelse. Centerets etablering skyldes et langt og udholdende arbejde fra alle sider i byrådet, som gerne så en sådan institution i byen - og i den tidligere Søndergadeskole.

Problemet med en central musikskole for børn er nu løst. Den Kreative Skole tilbyder i gode rammer og med et inspirerende naboskab kvalificeret undervisning i musik - og derudover i billedkunst, dramatik og dans. Til toppen

Rudolf Steiner Skolen  
Rudolf Steiner Skolen.

 

RUDOLF STEINER SKOLEN

Byens to store privatskoler er nævnt. Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg opstod i Funder i 1980. Nogle år senere købtes en grund på Stavangervej, hvor ihærdige lærere og forældre siden har udbygget skolen. Der undervises fra børnehaveklasse til 10. klasse. Det pædagogiske hovedmål er at vække og udvikle barnets skabende evner og virketrang samt dets evne til oplevelse. Til toppen

SSP

  Logoet for samarbejdet mellem socialvæsen, skole og politi
  Logoet for samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

SSP står for samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. I løbet af 1970'erne steg behovet for, at de tre institutioner samarbejdede tæt. Flere børn og unge end tidligere lever i vore dage uden stabil voksenkontakt. Grundene kan være mange: skilsmisse, misbrug, arbejdsløshed eller for meget arbejde. Et omsorgssvigt kan både være skjult og åbenlyst. På hver skole findes en kontaktlærer, som tager sig af det kriminalpræventive arbejde. I Silkeborg lægges der stor vægt på, at tingene i første omgang sker på den enkelte skole, dels med forebyggelse, dels med konkret, hurtig, lokal indgriben, når børn og unge kommer ud i mere eller mindre kriminelle forhold.

Skolevæsenet har ansat en SSP-konsulent, som koordinerer arbejdet i kommunen. Han arrangerer også sommerferieaktiviteter for børn, kurser for lærere og kampagner om specielle emner. I 1991 gennemførtes kampagnen "Drik uden druk". Emnet for 1992 var "Silkeborg fri for hash!". Her blev Handelsskolen og Teknisk Skole inddraget i samarbejdet. Til toppen

Næste kapitel Skolefritidsordningen

© Silkeborg Bibliotek og forfatterne. Publiceret på nettet april 2005. E-mail til webredaktøren