Silkeborg 1846-1996
HISTORIE - NATUR - KULTUR
Du er her: Forsiden Skolerne Seminarierne

SKOLERNE

Af fhv. skoleinspektør PALLE BUUS-HANSENSKOLERNE - 13

SEMINARIERNE

Byens to seminarier har været med til udadtil at give Silkeborg betegnelsen "skoleby". De har leveret masser af lærere til byens skolevæsen. Øvelsesskolerne har været en del af byens undervisningstilbud. De studerende har på byens skoler kunnet afprøve den praksis, som findes uden for seminariets verden. De to institutioners historie er omfattende og til tider broget. Her skal nævnes nogle punkter:

Den omstændighed, at der inden for samme årti oprettedes hele to seminarier, fik naturligvis stor betydning. Silkeborg var en lille by med under 4000 indbyggere. De to nye skoler, deres lærere og studerende betød både omsætning og inspiration i småbyen. Driften af to seminarier var en økonomisk faktor. De studerende skulle have et sted at bo, og spise skulle de jo også. Der var mange husholdninger og handlende i Silkeborg, som kunne stive økonomien af med indtægter fra seminaristerne. Dertil kom betydningen af det pust, som så mange studerende, unge mennesker tilførte byen. Hver lørdag aften arrangerede elevforeningen diskussionsmøder, foredrag eller oplæsning. Det var oftest seminariets lærere, som (gratis) måtte holde for, men efterhånden dukkede også fremmede talere op. Livet på seminarierne havde en afsmittende virkning på byen og dens foreninger. Specielt gjaldt det idræts- og musiklivet. Seminariernes musiklærere og studerende var og er forudsætningen for byens (næsten) utallige kor og ensembler.

Der var noget familiært over især Silkeborg Seminarium. Det familiære gik så vidt, siges det, at man indtil midt i det 20. århundrede mødte løftede øjenbryn, hvis seminariet ansatte lærere, som det ikke selv havde uddannet. Seminarier har hele tiden måttet være opmærksomme på risikoen for - især i en mindre by - at lukke sig om sig selv.

I dag er det præg, som seminariet sætter på byen, et andet. Silkeborg er blevet 12-13 gange større siden Skoletorvs bebyggelse, og de studerende bor ikke længere pr. definition i byen. Men byens skolevæsen har stadig brug for unge lærere og har meget at tilbyde Seminariets undervisning som helhed. Til toppen


1886 Silkeborg Seminarium oprettes i tilknytning til Silkeborg Realskole 1943 Silkeborg Seminarium beslaglægges af tyskerne
1890 Silkeborg Seminarium overtages af P. J. M. Vinther 1944 Th. Langs forskoleseminarium beslaglægges af tyskerne
1891 Th. Lang starter kursus for småbørnslærerinder (pogelærerinder) 1945 I februar beslaglægger tyskerne alle Th. Langs bygninger bortset fra øvelsesskolen
1894 Th. Langs forskoleseminarium på Estrupsgade bygges, og byrådet bevilger tilskud til øvelsesskole. Silkeborg Seminarium bygger ved Skolegade og opretter børneskole
1947 Th. Langs opretter en studenterklasse til en 2½-årig læreruddannelse
1896 Th. Lang opretter folkeskolelærerindeseminarium, og øvelsesskolen udvides 1950 Ny øvelsesskole på Th. Lang
1900 Th. Lang indvier ny seminariebygning med kostafdeling 1959 Th. Langs private betalingsskole
(Den fine frk. Lang) nedlægges
1910 Silkeborg Seminarium køber den kommunale mellemskoles bygning 1961 Silkeborg Seminarium indvier nye bygninger på Århusbakken
1912 Th. Lang indvier nyt forskoleseminarium
på Hostrupsgade
1965 Th. Lang dimitterer det sidste hold småbørnslærerinder
1917 Th. Langs Skoler bliver selvejende institution 1969 Samarbejde mellem de to seminarier.
De skal udgøre en funktionel helhed.
Planer om storseminarium
1926 Theodora Lang fratræder som leder og efterfølges af Karen Linderstrøm-Lang 1970 Søndergadeskolen bliver øvelsesskole
for Th. Lang
1930 Th. Langs folkeskolelærerindeseminarium omdannes til fællesseminarium 1971 Den Selvejende Institution Th. Langs Skoler og Silkeborg Seminarium dannes
1933 Herluf Jensen tiltræder som forstander for Silkeborg Seminarium 1980 Optræk til sammenlægning af de to seminarier
1934 Lokale kræfter hindrer, at Th. Langs Seminarium nedlægges 1982 Nedlæggelse af Th. Langs Seminarium vedtages
Til toppen
Næste kapitel Bevægede tider

© Silkeborg Bibliotek og forfatterne. Publiceret på nettet april 2005. E-mail til webredaktøren